Shop mô hình chính hãng VIDINO

Mô hình Baryonyx Nanmu Benxin Studio tỷ lệ 1:35

1,400,000 đ

Baryonyx là loài khủng long chân thú đầu tiên được cho biết là ăn cá, có vòm miêng tương đối giống với loài cá sấu hiện đại, chúng củng nguy hiểm không kém khủng long bạo chúa.

 

  • Set 1 : Đứng (vàng) + Nằm (xanh) : 2.640.000 = tặng Base sold out
  • Set 2 : Đứng (xanh) + Nằm (vàng) : 2.640.000 = tặng Base sold out
  • Mua lẻ dáng đứng : 1.350.000 (2 màu tự chọn: vàng hoặc xanh)
  • Mua lẻ dáng nằm   : 1.350.000 (2 màu tự chọn: vàng hoặc xanh)

𝐒𝐚̉𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭: Trung Quốc
𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐇𝐚̃𝐧𝐠 : Nanmu Benxin
𝐊𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 : 30×10 cm
𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮: PVC , Resin
– 𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐪𝐮𝐞̣𝐭 𝐭𝐡𝐞̉ 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐚̉ 𝐠𝐨́𝐩 𝟎%
– 𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜
– 𝐕𝐈𝐏 𝐌𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑  -𝟓%
Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ : TP Biên Hòa/ Đồng Nai.
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 :http://vidino.vn/
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 : 0987345601 – 0971662649
𝐌𝐚𝐢𝐥 : vidinostore@gmail.com
𝐔𝐲 𝐭𝐢́𝐧- 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠- 𝐓𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦.
– 𝐂𝐚́𝐦 𝐨̛𝐧 𝐪𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 đ𝐚̃ 𝐠𝐡𝐞́ 𝐭𝐡𝐚̆𝐦-

#baryonyx #vidino #namubenxin #mohinhnanmu #khunglongmohinh #mohinhtinh #statue #khunglongshop #shopmohinhkhunglong #khunglongstore #mohinhkhunglongbaryonyx #1/35 #mohinhkhunglongchinhhang #khunglonggiare #khunglonggiatot

 

Cho phép đặt hàng trước

- +

Mô tả

Baryonyx là loài khủng long chân thú đầu tiên được cho biết là ăn cá, có vòm miêng tương đối giống với loài cá sấu hiện đại, chúng củng nguy hiểm không kém khủng long bạo chúa.

 

  • Set 1 : Đứng (vàng) + Nằm (xanh) : 2.640.000 = tặng Base sold out
  • Set 2 : Đứng (xanh) + Nằm (vàng) : 2.640.000 = tặng Base sold out
  • Mua lẻ dáng đứng : 1.350.000 (2 màu tự chọn: vàng hoặc xanh)
  • Mua lẻ dáng nằm   : 1.350.000 (2 màu tự chọn: vàng hoặc xanh)

𝐒𝐚̉𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭: Trung Quốc
𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐇𝐚̃𝐧𝐠 : Nanmu Benxin
𝐊𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 : 30×10 cm
𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮: PVC , Resin
– 𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐪𝐮𝐞̣𝐭 𝐭𝐡𝐞̉ 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐚̉ 𝐠𝐨́𝐩 𝟎%
– 𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜
– 𝐕𝐈𝐏 𝐌𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑  -𝟓%
Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ : TP Biên Hòa/ Đồng Nai.
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 :http://vidino.vn/
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 : 0987345601 – 0971662649
𝐌𝐚𝐢𝐥 : vidinostore@gmail.com
𝐔𝐲 𝐭𝐢́𝐧- 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠- 𝐓𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦.
– 𝐂𝐚́𝐦 𝐨̛𝐧 𝐪𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 đ𝐚̃ 𝐠𝐡𝐞́ 𝐭𝐡𝐚̆𝐦-

#baryonyx #vidino #namubenxin #mohinhnanmu #khunglongmohinh #mohinhtinh #statue #khunglongshop #shopmohinhkhunglong #khunglongstore #mohinhkhunglongbaryonyx #1/35 #mohinhkhunglongchinhhang #khunglonggiare #khunglonggiatot

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Mô hình Baryonyx Nanmu Benxin Studio tỷ lệ 1:35”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *