Shop mô hình chính hãng VIDINO

Mô hình khủng long Baryonyx tỷ lệ 1/20 (limited)

20,000,000 đ
Mô hình khủng long Baryonyx tỷ lệ 1/20 (limited).
𝐒𝐚̉𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭: Mỹ
𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐇𝐚̃𝐧𝐠 : Custom by Shane Fouker
𝐊𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 : ~50 cm ( 1/20 )
𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮: Resin cao cấp
– 𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐪𝐮𝐞̣𝐭 𝐭𝐡𝐞̉ 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐚̉ 𝐠𝐨́𝐩 𝟎%
– 𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜
– 𝐕𝐈𝐏 𝐌𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 -5%
🪧 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ : TP Biên Hòa/ Đồng Nai.
🔰 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 :http://vidino.vn/
☎️ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 : 0987345601 – 0971662649
💌 𝐌𝐚𝐢𝐥 : vidinostore@gmail.com
𝐔𝐲 𝐭𝐢́𝐧- 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠- 𝐓𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦.
– 𝐂𝐚́𝐦 𝐨̛𝐧 𝐪𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 đ𝐚̃ 𝐠𝐡𝐞́ 𝐭𝐡𝐚̆𝐦-
#vidino #baryonyx #mohinhkhunglong #limited #custom #mohinhgiare #mohinhchinhhang #dochoimohinh
- +

Mô tả

Mô hình khủng long Baryonyx tỷ lệ 1/20 (limited).
𝐒𝐚̉𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭: Mỹ
𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐇𝐚̃𝐧𝐠 : Custom by Shane Fouker
𝐊𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 : ~50 cm ( 1/20 )
𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮: Resin cao cấp
– 𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐪𝐮𝐞̣𝐭 𝐭𝐡𝐞̉ 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐚̉ 𝐠𝐨́𝐩 𝟎%
– 𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜
– 𝐕𝐈𝐏 𝐌𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 -5%
🪧 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ : TP Biên Hòa/ Đồng Nai.
🔰 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 :http://vidino.vn/
☎️ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 : 0987345601 – 0971662649
💌 𝐌𝐚𝐢𝐥 : vidinostore@gmail.com
𝐔𝐲 𝐭𝐢́𝐧- 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠- 𝐓𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦.
– 𝐂𝐚́𝐦 𝐨̛𝐧 𝐪𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 đ𝐚̃ 𝐠𝐡𝐞́ 𝐭𝐡𝐚̆𝐦-
#vidino #baryonyx #mohinhkhunglong #limited #custom #mohinhgiare #mohinhchinhhang #dochoimohinhz4648138152797 46200af846a804cef0fb7aabadaac22a z4648138155482 e2ccfcfc27bf6672825fbec4ef772385

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Mô hình khủng long Baryonyx tỷ lệ 1/20 (limited)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *